Mwyaf o Lawrlwythiadau

Lawrlwytho Meddalwedd

Lawrlwytho Thunder VPN

Thunder VPN

Mae Thunder VPN yn wasanaeth VPN cyflym, hawdd ei ddefnyddio, am ddim. Maen gallu amddiffyn eich anhysbysrwydd ach data personol wrth borir Rhyngrwyd ac maen helpu i osgoi blocio rhanbarthol a mathau eraill o flocio. Ac yn bwysicaf oll, nid oes angen unrhyw ffurfweddiad ar y rhaglen ac maen caniatáu ichi greu cysylltiad mewn un tap yn...

Lawrlwytho
Lawrlwytho ExpressVPN

ExpressVPN

Mae ExpressVPN yn gydymaith dibynadwy ir rhai sydd angen amddiffyn eu preifatrwydd wrth borir Rhyngrwyd o ddyfais symudol. Gyda ExpressVPN, gyda dim ond ychydig o dapiau ar sgrin eich dyfais symudol, gallwch guddioch lleoliad go iawn trwy newid eich cyfeiriad IP i un arall sydd wedii leoli yn unrhyw un or 160 o leoliadau a awgrymir...

Lawrlwytho
Lawrlwytho ProtonVPN

ProtonVPN

Mae ProtonVPN yn wasanaeth VPN a fydd yn sicrhau eich anhysbysrwydd ar y Rhyngrwyd, yn dadflocior holl adnoddau, ac yn amddiffyn eich data personol rhag pobl anawdurdodedig. Mae gan y gwasanaeth hwn nifer o nodweddion oi gymharu â analogau eraill. Er enghraifft, maen integreiddio â rhwydwaith Tor, yn defnyddio algorithmau arbennig i...

Lawrlwytho
Lawrlwytho SuperVPN Free VPN Client

SuperVPN Free VPN Client

Mae SuperVPN Free VPN Client yn rhaglen a fydd yn eich helpu i guddioch lleoliad go iawn gyda dim ond un cyffyrddiad or sgrin ac amddiffyn yr holl ddata a drosglwyddir gydag amgryptio dibynadwy yn ddibynadwy. Ei brif nodwedd ywr gallu iw ddefnyddion rhad ac am ddim. Diogelu preifatrwydd ar-lein. Amgryptio dibynadwy o ddata a...

Lawrlwytho
Lawrlwytho VyprVPN

VyprVPN

Mae VyprVPN yn gyfleustodau syn eich galluogi i gyrchur Rhyngrwyd trwy weinyddion o bell, a thrwy hynny amddiffyn eich data personol a sicrhau mynediad i wefannau sydd wediu blocio. Maen cynnwys rhestr hir o weinyddion ledled y byd y gallwch chi gysylltu â nhw mewn cwpl o gliciau. Mae gan y rhaglen ryngwyneb cryno, clir syn dangos enw a...

Lawrlwytho
Lawrlwytho PureVPN

PureVPN

Mae PureVPN yn gleient VPN a fydd yn darparu amddiffyniad dibynadwy ich data wrth weithio ar y rhwydwaith. Gydar rhaglen hon, gallwch chi amddiffyn eich cysylltiad Rhyngrwyd ag amgryptio yn gyflym ac yn ddiymdrech. I wneud hyn, dewiswch y protocol sydd orau gennych (PPTP, L2TP neu SSTP) ac yna gweinydd yn y wlad a ddymunir gennych. Ar...

Lawrlwytho
Lawrlwytho VPN Master

VPN Master

Mae VPN Master yn gymhwysiad syn eich galluogi i syrffior we yn ddienw ac yn ddiogel a gweld unrhyw wefannau nad ydyn nhw hyd yn oed ar gael yn eich rhanbarth. Efallai mai prif nodwedd VPN Master yw nad oes angen cofrestru, creu cyfrif na darparu data personol arall. Y cyfan syn rhaid i chi ei wneud yw clicio ar y botwm mawr sydd wedii...

Lawrlwytho
Lawrlwytho NordVPN

NordVPN

Bydd NordVPN yn eich helpu i beidio â phoeni am ddiogelwch eich data ar y rhwydwaith trwy greu twnnel dibynadwy a diogel ar gyfer trosglwyddo eich traffig Rhyngrwyd. Cysylltun hawdd â gweinydd VPN ac ymweld ag unrhyw dudalen ar y Rhyngrwyd yn ddiogel ac yn hollol ddienw. Dewiswch y gweinydd mwyaf addas unrhyw le yn y byd a gwarchodwch...

Lawrlwytho
Lawrlwytho FlyVPN

FlyVPN

Mae FlyVPN yn ap cyflym a rhad ac am ddim ir rhai syn gwerthfawrogi preifatrwydd ar-lein. Yn caniatáu ichi gysylltu ag unrhyw weinydd VPN o ystod eang o wledydd. Bydd pob un ohonynt yn rhoi mynediad ichi i wefannau nad ydynt ar gael yn eich rhanbarth, ynghyd â help i amddiffyn yr holl ddata a drosglwyddir. Gan ddefnyddior app FlyVPN,...

Lawrlwytho
Lawrlwytho Touch VPN

Touch VPN

Mae Touch VPN yn ddatrysiad am ddim ar gyfer trefnu Rhwydwaith Preifat Rhithwir, sydd ar gael fel ategyn ar gyfer porwr gwe Google Chrome neu fel cymhwysiad ar gyfrifiaduron personol gyda Windows 7, 8, 10. Gan ei ddefnyddio, byddwch yn gallu cynnal eich anhysbysrwydd ar y Rhyngrwyd, yn ogystal â chael mynediad at adnoddau gwe nad ydynt...

Lawrlwytho
Lawrlwytho Turbo VPN

Turbo VPN

Mae Turbo VPN yn rhaglen syn eich galluogi i fanteision llawn ar VPN ar eich ffôn clyfar neu dabled, yn hollol rhad ac am ddim. Diolch i Turbo VPN, gallwch ymweld â gwefannau a defnyddio adnoddau nad ydynt ar gael yn eich rhanbarth, yn ogystal â chynyddu lefel amddiffyniad eich data yn sylweddol. Prif nodweddion y rhaglen yw cyflymder...

Lawrlwytho
Lawrlwytho Solo VPN

Solo VPN

Unawd VPN - Cleient VPN am ddim a diogel. Nid yn unig yn darparu diogelwch data dibynadwy wrth weithio ar y rhwydwaith, ond mae hefyd yn darparu syrffio anhysbys ac yn darparu mynediad at wasanaethau neu wefannau nad ydynt ar gael yn eich rhanbarth. Diolch i Solo VPN, gallwch guddioch lleoliad go iawn. Mae hyn yn golygu y bydd y...

Lawrlwytho
Lawrlwytho IPVanish VPN

IPVanish VPN

Mae IPVanish yn gyfleustodau syn cynnig amddiffyniad anhysbysrwydd ar-lein trwy guddioch hunaniaeth a rhoi eraill yn ei lle. Yn caniatáu ichi gysylltu âr rhwydwaith trwy gadwyn o weinyddion arbennig er mwyn cuddior cyfeiriad IP go iawn. Mae mwy na 60 o weinyddion ar gael, wediu lleoli mewn gwahanol wledydd ledled y byd, gan gynnwys UDA,...

Lawrlwytho
Lawrlwytho X-VPN

X-VPN

Mae X-VPN yn rhaglen ddefnyddiol ar gyfer amddiffyn data defnyddwyr ar y rhwydwaith. Maen gallu darparu preifatrwydd llwyr ir defnyddiwr ar y Rhyngrwyd ac ar yr un pryd mae ganddo gysylltiad cyflym a sefydlog. Cefnogaeth ar gyfer hyd at 5 dyfais ar un cyfrif. Mwy na 5000 o weinyddion o 50 gwlad a rhanbarth o bob cwr or byd. 8 protocol...

Lawrlwytho
Lawrlwytho Warp VPN

Warp VPN

Maer defnydd or Rhyngrwyd symudol yn llawn peryglon amrywiol. Trwyr rhwydwaith, gallant eich olrhain, defnyddioch data, a dwyn eich arian. Felly, amddiffyn eich hun yw prif dasg unrhyw ddefnyddiwr. Bydd Cloudflare WARP yn eich helpu gyda hyn - rhaglen syn gwneud defnyddior Rhyngrwyd yn ddiogel ach data yn anhygyrch i eraill. Diolch ir...

Lawrlwytho
Lawrlwytho AVG VPN

AVG VPN

Bydd y cymhwysiad hwn yn amddiffyn eich preifatrwydd ar-lein trwy guddio cyfeiriad ip gwirioneddol eich cyfrifiadur ach lleoliad presennol, gan atal y gwefannau rydych chin ymweld â nhw rhag casglu gwybodaeth amdanoch chi. Maer rhaglen yn ailgyfeirioch holl draffig trwy un neu fwy o weinyddion sydd wediu gwasgaru ledled y byd, a hefyd yn...

Lawrlwytho
Lawrlwytho HMA VPN

HMA VPN

HMA! Mae Pro VPN yn gleient traws-blatfform ar gyfer un or gwasanaethau VPN mwyaf poblogaidd ar y Rhyngrwyd. Maen cynnig set gyflawn o offer i ddefnyddwyr i amddiffyn preifatrwydd a goresgyn cyfyngiadau. Cyn i chi ddechrau defnyddior rhaglen, mae angen i chi gofrestru cyfrif (os nad oes gennych chi un eisoes) a dewis un or opsiynau...

Lawrlwytho
Lawrlwytho Betternet

Betternet

Os ydych chin chwilio am raglen i newid eich cyfeiriad IP go iawn, rydyn nin argymell lawrlwytho Betternet. Fei cynlluniwyd i ddefnyddio VPN i ddefnyddior Rhyngrwyd heb gyfyngiadau yn ôl gwlad, dinas. Maer rhaglen yn amddiffyn y rhwydwaith rhag olrheinwyr, yn caniatáu ichi ymweld â gwefannau yn ddienw. Mae Betternet wedii Gyflwyno ar...

Lawrlwytho
Lawrlwytho Hotspot Shield

Hotspot Shield

Mae cyfyngiadau darparwyr yn gorfodi llawer i dreulio llawer o amser yn chwilio am gylchoedd gwaith i fynd i mewn i safle penodol, felly os ydych chin lawrlwytho Tarian Hotspot, maer broblem yn diflannu ar ei phen ei hun. Mae egwyddor gweithrediad y cais yn seiliedig ar ddefnyddio VPN i anwybyddu sensoriaeth a gwaharddiadau rhanbarthol...

Lawrlwytho
Lawrlwytho Adobe Premiere Pro CC

Adobe Premiere Pro CC

Maer golygydd fideo proffesiynol Adobe Premier Pro 2022 yn darparu golygu fideo o ansawdd uchel gyda phenderfyniadau hyd at 10,240 x 8,192 picsel. Yn cefnogi nifer fawr o fformatau fideo a sain Windows. Mae gan y golygydd fideo set o offer ar gyfer golygyddion proffesiynol ac maen cynnig llawer o nodweddion defnyddiol, megis rhaglen...

Lawrlwytho
Lawrlwytho Rufus Portable

Rufus Portable

Mae Rufus yn rhaglen gyflym gludadwy ar gyfer creu gyriannau fflach bootable o ddelweddau ISO a fformatio gyriannau fflach. Gallwch lawrlwytho Rufus Portable am ddim ar gyfer Windows 32 a 64-bit (o XP i 10). Maer cyfleustodaun cefnogi 39 o ieithoedd, gan gynnwys Rwseg. cael gwybodaeth am baramedrau technegol y gyriant USB; fformatiwch...

Lawrlwytho
Lawrlwytho eFootball PES 2021

eFootball PES 2021

Mae eFootball PES 2021 yn gêm symudol ar gyfer cefnogwyr pêl-droed gyda graffeg a ffiseg realistig, yn ogystal â dros 8000 o chwaraewyr animeiddiedig, gan gynnwys chwaraewyr pêl-droed chwedlonol o bedwar ban byd. Trosolwg gêm Dyma efelychydd pêl-droed realistig ar gyfer dyfeisiau Android. Maer rhaglen yn addasiad or gêm consol...

Lawrlwytho
Lawrlwytho Notepad++

Notepad++

Mae Notepad ++ yn olygydd testun ffynhonnell agored poblogaidd ar gyfer Windows syn cefnogi amrywiaeth eang o ieithoedd rhaglennu, tynnu sylw at gystrawen ac amlygu marcio. Fei defnyddir i greu crwydrwyr gwefan. Maer golygydd ffeiliau testun hwn yn llawer gwell o ran ymarferoldeb a defnyddioldeb ir Notepad sydd wedii gynnwys yn y pecyn...

Lawrlwytho
Lawrlwytho Drawboard PDF

Drawboard PDF

Maer fformat ffeil traws-blatfform ac PDF agored yn boblogaidd iawn heddiw wrth greu dogfennau, cyhoeddi pob math o ddeunyddiau. Mae Drawboard PDF yn offeryn ardderchog ar gyfer creu ac edrych ar ddogfennau PDF, ymhlith pethau eraill, maen caniatáu ichi gyfansoddi testun, anodiadau graffig a llawysgrifen i destun, mewnforio delweddau,...

Lawrlwytho
Lawrlwytho Windscribe

Windscribe

Mae Windscribe VPN yn wasanaeth VPN am ddim ar gyfer cyfrifiaduron a dyfeisiau symudol syn cynnig 12 GB o draffig y mis yn hollol rhad ac am ddim, a gallwch ehanguch traffig trwy uwchraddio i danysgrifiad taledig. Mae ganddo rwydwaith eithaf helaeth o weinyddion mewn 63 o wledydd a 110 o ddinasoedd. Maen ofynnol i Windscribe, fel pob...

Lawrlwytho
Lawrlwytho CrystalDiskMark

CrystalDiskMark

Mae CrystalDiskMark yn rhaglen am ddim a ddyluniwyd i brofi a dadansoddi cyflymder darllen / ysgrifennu disg galed. Bydd yn eich helpu i nodi cyflymder cyfartalog y ddisg a gwerthuso ei pherfformiad. At y diben hwn, gall CrystalDiskMark ddefnyddio ffeil brawf syn amrywio o ran maint o 50 MB i 32 GB i ddewis ohoni. I gael canlyniadau mwy...

Lawrlwytho
Lawrlwytho Hello Neighbor 2

Hello Neighbor 2

Mae Helo Cymydog 2 yn cael ei greu mewn arddull cartŵn, ac rydych chin archwilior byd agored i chwilio am Mr Peterson sydd ar goll, syn gymydog ir prif gymeriad. Yn ystod y daith, maer cymeriad yn sylwi y bydd creadur rhyfedd yn ei ddilyn, eisiau rhywbeth drwg ir prif gymeriad. Maer antagonist, syn dilyn yn ôl troed y darn cyfan, yn...

Lawrlwytho